ช้างน้ำ
ตำนานท้องถิ่น

ตำนานช้างน้ำ

ช้างน้ำ เป็นข่าวกระฉ่อนเมืองหลังข่าว มักกลีผลได้ไม่นาน เมื่อมีคนพบซากช้างตัวจิ๋ว ที่เมื่อนำไปเอ็กซ์เรย์ก็พบว่าในร่างกายมีกระดูกอยู่จริง ซึ่งทำเอาหลายคนพูดว่า ช้างน้ำที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์นั้นมีอยู่จริง เหมือนที่พระภิกษุรูปหนึ่งได้อ้างว่าเคยเห็นช้างน้ำตัวเป็นๆมากว่า 2 ครั้ง แต่แล้วก็มีคนพิสูจน์ซากดังกล่าวก็สังเกตได้ว่า อาจจะเป็นสัตว์ประเภทหนู บีเวอร์ มากกว่า เพราะฟันเป็นซี่ๆ แถมโครงกระดูกก็ต่างจากช้างโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นหนูแต่มีคนนำงาเสียบเข้าไปนั่นเอง

ช้างน้ำ