ตำนานท้องถิ่น

ตำนานท้องถิ่น “คุ้งวิมาน”

คุ้งวิมานตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

มีประวัติความเป็นมาดังนี้

สมัยก่อนมีเรือสินค้าบรรทุกอ้อยของคนจีนจากเมืองจีนเพื่อเดินทางมาค้าขายที่กรุงสยาม คือประเทศไทยในปัจจุบัน แล้วเกิดพายุอย่างรุนแรงทำให้เรืออัปปางบริเวณเกาะทะลุ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยบนเรือมีลูกเรือหลายคน แต่มี 2 คนซึ่งเป็นก๋งกับหลานชาย หลังจากเรืออัปปางแล้วลูกเรือต่างคนต่างเอาตัวรอด แต่บุคคลทั้งสองต้องว่ายน้ำและอาศัยเกาะไม้ลอยน้ำเพื่อให้ชีวิตรอด ซึ่งขณะนั้นหลานชายซึ่งยังเด็กมากอายุประมาณ 6-8 ขวบ ไม่สามารถที่จะว่ายน้ำไหว กำลังจะจมน้ำ

ฝ่ายก๋งจึงบอกว่าให้อดทนอีกหน่อยก็จะถึง “วิมาน” แล้ว

หลังจากนั้นพายุก็ได้พัดพาบุคคลทั้งสองเข้าฝั่งซึ่งมีลักษณะเป็นหาดทรายสวยงาม จึงได้ชื่อว่า หาดคุ้งวิมาน

หลังจากขึ้นฝั่งแล้วก๋งกับหลานก็ได้พักอาศัยกับคนพื้นบ้านที่อยู่แถบหมู่บ้านชายทะเลนั้นชื่อนางสาวเสนาะสรรพ์เป็นเวลาหลายเดือน ต่อจากนั้นก็ได้ลาเจ้าของบ้านไปและไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด

ข้อสังเกต

ปัจจุบัน คำว่า “เสนาะสรรพ์” เป็นนามสกุลของชาวบ้านแถบตำบลสนามไชย และใกล้เคียง แสดงให้เห็นร่องรอยความเกี่ยวโยงระหว่างตำนานกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน มีเค้าความจริงอยู่ในตำนานหรือนิทานท้องถิ่นเรื่องนี้ ลูกหลานจึงได้นำชื่อบรรพบุรุษที่กล่าวถึงมาตั้งเป็นนามสกุล