ตำนานท้องถิ่น

ตำนานผาสามเงา ตาก

เมื่อครั้งพระนางจามเทวีเดินทางจากเมืองละโว้หรือลพบุรี เพื่อไปครองเมืองหริภุญชัยหรือลำพูนตามคำ เชิญของพระฤาษีวาสุเทพ พระนางจามเทวีได้เดินทางผ่านสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางครั้งนั้น เช่น “บ้าน ตาก” หรือจังหวัดตากในปัจจุบัน เล่ากันว่าเป็นสถานที่ที่พระนางหยุดพักเพื่อตากเสื้อผ้าและเดินทางต่อไป ช่วงที่พระนางจามเทวีเดินทางนั้นhttps://bbet88.com พระนางกำลังมีครรภ์และต้องการทราบว่าบุตรใน

ครรภ์จะเป็นชาย หรือหญิง จึงอธิษฐานขอให้พระนางทราบจากการบันดาลนิมิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าอัศจรรย์ก็ปรากฏแสง อาทิตย์ส่องมายังเรือนร่างของพระนาง และมีเงาทอดไปที่หน้าผาเบื้องหน้ามองเห็นเป็นสามเงา นั่นคือพระนางจาม เทวีซึ่งเป็นสตรีคนหนึ่ง และเงาผู้ชายอีกสองคน เงาผู้ชายสองคนดังกล่าวคือบุตรชายฝาแฝดของพระนางนั่นเอง สถานที่ที่ปรากฏสามเงาตรงหน้าผาต่อมาเรียกว่า “ผาสามเงา”
ทุกวันนี้คือ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก อีกตำนานหนึ่งเล่าว่า ระหว่างที่พระนางจามเทวีเสด็จมาถึงหน้าผาแห่งหนึ่งเกิดพายุใหญ่ ขบวนเสด็จจึง ต้องหยุดพักริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งอยู่ใกล้หน้าผาแห่งนั้น นานถึง 3 วัน 3 คืน ขณะเดียวกันพระนางอธิษฐานว่า หากได้ ครองเมืองหริภุญชัย
ดังที่ต้องการแล้วก็ขอให้พายุสงบ เมื่อสิ้นคำอธิษฐานแล้วพายุก็หายไป พลันปรากฏเงา
พระพุทธรูปสามองค์ที่หน้าผาริมแม่น้ำปิง พระนางจามเทวีและขบวนเสด็จต่างก็ก้มลงกราบ จากนั้นจึงเดินทางต่อไปถึง เมืองหริภุญชัยอย่างปลอดภัย หน้าผาแห่งนั้นจึงเรียก
“ผาสามเงา” มาจนทุกวันนี้