พญานาค
ตำนานท้องถิ่น

พญานาค

พญานาค ประเทศไทยเองเชื่อว่า ในแม่น้ำโขง มีงูขนาดใหญ่ที่มีหงอนอาศัยอยู่ เห็นได้จากปรากฎการณ์ที่เชื่อว่าเกิดจากพญานาคทั้ง บั้งไฟพญานาค คลื่นน้ำ ร่องรอยของงูขนาดใหญ่ในวันออกพรรษา เรื่องของพญานาคตอนนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาที่มีไว้พร้อมกับคำพูดที่ว่า ไม่เชื่อหย่าลบหลู่ โดยบางคนก็บอกว่า บั้งไฟพญานาคบางทีเป็นฝีมือมนุษย์ด้วยกันเอง ส่วนคลื่นน้ำที่เหมือนพญานาคว่ายผ่าน ก็คงเป็นแค่คลื่นน้ำที่ไปกระทบวัตถุ รอยต่างๆก็เชื่อว่าบางทีมนุษย์อาจสร้างขึ้นเองหรือเป็นแค่เรื่องบังเอิญ

พญานาค