เรื่องลี้ลับ
เรื่องลึกลับ

ลานประหาร…ลานทรงพล

“ลานทรงพล” บริเวณคณะอักษรศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตพระราชฐานพระราชวังสนามจันทร์ เดิมที ก่อนที่ที่นี่จะเต็มไปด้วยแมกไม้ร่มรื่นดังปัจจุบัน ที่แห่งนี้เคยใช้เป็นลานประหารนักโทษ ซึ่งวิธีการประหารที่ใช้กันมากที่สุดในยุคนั้นคือ การประหารด้วยการตัดคอให้ขาดในดาบเดียว ด้วยเหตุนี้จึงมีเรื่องที่เล่าต่อๆ กันมาอยู่มากมาย บ้างก็ว่ามีนักศึกษาเห็นเงาคนสูงใหญ่กำลังฟันคอคนที่นั่งอยู่บนพื้นจนขาดกระเด็น บ้างก็ว่าเห็นผู้หญิงนุ่งโจงห่มสไบมายืนอยู่บริเวณนี้ยามค่ำคืน