ค้นพบของโบราณ ตำนานท้องถิ่น

วัตถุโบราณ

สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณ-สถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ที่ค้นพบวัตถุนั้นในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นของที่มีค่าหาดูได้ยาก มีหลากหลายชนิดที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น ตัวอย่างโบราณวัตถุ  เช่นเครื่องปั้นดินเผา  ขวานหิน   ลูกปัด  เครื่องมือเหล็ก  เป็นต้น

กลองมโหระทึก

กลองมโหระทึก

หมากฝรั่งที่เก่าแก่ที่สุด

หมากฝรั่งที่เก่าแก่ที่สุด

เครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุด

เครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุด

มีดพับสวิสที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

 

มีดพับสวิสที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

เนื้อเพลงที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

เนื้อเพลงที่เก่าแก่ที่สุดในโลก